BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE V CERKNICI – VABILO

V A B I L O

V sklopu Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja bomo v okviru Ljudske univerze Postojna

pričeli v ČETRTEK 8. NOVEMBRA 2012 ob 16.30 uri V OŠ CERKNICA z brezplačnim izobraževanjem

z naslovom SKUPAJ ZA BOLJŠI JUTRI.
Vsebina izobraževanja: ob prijetnem druženju udeležence  učiti in jih spodbujati k  samozaščitnemu in preventivnemu vedenju doma, v   naravi, na delovnem mestu, med prijatelji…, na področju cestno-prometne, požarne in splošne varnosti.

Če pa že pride do nezgode, nenadne obolelosti, potresa, poplave, požara ali druge krizne situacije, da znajo pravilno reagirati in ravnati do prihoda reševalnih služb. Udeležence bomo učili improvizacije pri  pomoči sebi in drugim; poudarili pomen dobrih medsebojnih odnosov in pomen pomoči sočloveku, pozabili seveda  ne bomo niti na ekologijo in na naravo, prehrano v današnjem času, pesticidih, GSO…

Read More

Read More
x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024