Predstavitev programa “POMAGAJMO (sebi in drugim)” – PSD

Program od šolskega leta 2009/2010 redno izvajamo  na OŠ Košana in OŠ Pivka s podružnicama, na drugih osnovnih šolah pa občasno.

PREDSTAVITEV

Vsebina  PSD za osnovnošolce je: samozaščitno in preventivno  vedenje ter prepoznavanje nevarnosti na področju cestno-prometne, požarne in splošne varnosti doma, v šoli, med prijatelji, v družbi in na prostem. Če pa že pride do krizne situacije, npr. nenadna obolelost, nezgoda, naravna nesreča ali požar, da znajo starosti in znanju primerno pravilno reagirati, npr. nuditi prvo pomoč »za domačo uporabo« – pomagati sebi in drugim, poklicati ustrezne službe…..  Ob vsem tem pa je poudarek na dobrih medsebojnih odnosih, pomenu medsebojnega sodelovanja, kolektivni odgovornosti, nenasilnem vedenju, primernem reševanju  konfliktov, sprejemanju drugačnosti… ter odnosu do narave in živali.
Read More

Read More
x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024