Izobraževalni program V ZNANJU JE MOČ

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 v sodelovanju z Zavodom znanje Postojna, na  Ljudski univerzi Postojna v maju zaključujemo prvo  50-urno brezplačno izobraževanje  z naslovom V ZNANJU JE MOČ, ki je namenjeno občanom Pivke in Postojne. Delavnice komunikacije, medsebojnih odnosov, reševanje kofliktov, prepoznavanje in obvladovanja stresa, postavljanje in uresničevanje ciljev, spoznavanje Listine EU o temeljnih pravicah, ravnanje v kriznih razmerah, prva pomoč za laike, skrb za lastno zdravje…, sodijo v sklop programov usposabljanja za osebnostni razvoj, kakovostno življenje in razvoj poklicne kariere. Med izvajalci in udeleženci spletamo podporno in socialno mrežo, ki se je pokazala kot izredno koristna tudi izven časa delavnic, na željo udeležencev pa bo aktivna  tudi po zaključku usposabljanja.

Omenjeno operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

objava na spletni strani Občine Pivka

objava na spletni strani Občine Postojna

Read More

DIMNIŠKI POŽARI IN ISKANJE TALENTOV

Kaj imajo skupnega dimniški požari in iskanje talentov? Program POMAGAJMO (sebi in drugim), seveda! 😀 🙂

5. in 6. februarja je imela ekipa POMAGAJMO (sebi in drugim) – PSD z eno izmed skupin odlično delavnico, kjer smo udeležence učili, kako lahko pri sebi odkrijejo talente in svoje poslanstvo. Pri tem je pomembno poudariti, da se lahko skozi različna obdobja življenja kažejo različni talenti, ki jih lahko prepoznamo kot poslanstvo. Lahko jih tudi združimo in tako resnično zaživimo v poslanstvu, ki nam je namenjeno in ki nas osrečuje.
Ker pa nas je večina mentorjev PSD tudi gasilcev, smo udeležencem že prvi dan odgovarjali na vprašanja v zvezi z dimniškimi požari, saj je pri mami ene od udeleženk januarja zagorelo v dimniku.

Kako prepoznati dimniški požar?
– običajno se iz dimnika kadi črn dim, ki ga lahko spremljajo iskre in celo plameni
– slišimo lahko vse glasnejše prasketanje, celo bobnenje
– stene dimnika so vroče, vroče rozete
– smrad
Kako ukrepati?
– poklicati gasilce na številko 112
– zapreti vratca dimnika, da preprečite dovod kisika
– ne odpiraj vratc dimnika!!!
– odstranite vse gorljive predmete, ki so v bližini dimnika
– obvestite ljudi v hiši, da je nevarnost dimniškega požara in zadušitve z ogljikovim monoksidom
Opozorilo:
Nikoli v dimnik ne zlivajte vode, saj lahko pride do eksplozije!!!
Poskrbite za redno pregledovanje in čiščenje dimnikov. Ob dimniku ne imejte gorljivih predmetov, saj se lahko v primeru dimniškega požara vnamejo in s tem povzročijo večji požar.
Po požaru je pregled dimnika OBVEZEN!
Pazite kaj kurite! Nikoli ne kurite smolnatega ali vlažnega lesa. Ne kurite plastike, kartona, dekorativnega papirja, plenic in drugih odpadkov, ker goreči delci v dimniku lahko vžgejo katranske in sajaste obloge.

objava na spletni strani Občine Pivka

Read More

POMEN 2P2Z V LJUBEZNI in KOMUNIKACIJA

Udeleženci delavnic o medsebojnih odnosih so izrazili željo,

da objavimo teorijo o pomenu 2P2Z v ljubezni, ki smo jo na podlagi večletnih  izkušenj

pri delu s posamezniki, pari in skupinami, napisali že leta 2006.

Menijo namreč, da je prav, da jo spoznajo tudi drugi, saj na kratko in razumljivo povzema bistvo ljubezni.

Res pa je, da večina šele na delavnicah, ko se pogovarjamo, razpravljamo, izvajamo vaje in naloge,

ugotovi, da dejansko drži.

V veselje nam je, da lahko že skoraj desetletje spremljamo »razvoj« partnerskih odnosov udeležencev delavnic

(večina je z nami že od začetka, tekom let pa se pridružujejo tudi “novi”, tako, da imamo že več

zaključenih skupin) in ob tem ugotavljamo, da se teorija 2P2Z iz leta v leto v celoti potrjuje:

mnogi so izboljšali svoj partnerski odnos, nekateri pa so se razšli brez hudih besed in na

kulturen način ter si ustvarili nove, osrečujoče partnerske zveze, z bivšimi

partnerji pa  ostali v korektnih odnosih  –

nekatere zgodbe in izkušnje bodo objavljene v

Priročniku za življenje – v povezavi s programom POMAGAJMO (sebi in drugim).

OPOMBA OBEH AVTORJEV:

Vedeti je potrebno, da smo ljudje zelo različni, zato je tudi dojemanje ljubezni različno. Za vse »prave«, »zrele« ljubezni pa velja enostavno pravilo: ljubezen osrečuje. Če smo v odnosu nesrečni, negotovi…, potem z ljubeznijo nekaj ni v redu.

Ljubeča partnerja se pogovarjata, dopolnjujeta, rasteta v odnosu, sproti rešujete težave, imata enak pristop do vzgoje otrok in uživata, ko sta skupaj.
Ampak – to je le najino mnenje, verjameva pa, da marsikdo meni drugače. In spoštujeva tudi vsa drugačna mnenja. Življenje nas pač uči. Vsakega nekoliko drugače oziroma toliko kot vsak posameznik sprejme…

Povzetek teorije je na spodnji povezavi:

pomen-2p2z-in-komunikacija

 

DSC03570 mala

Read More

program POMAGAJMO (sebi in drugim) za odrasle

V okviru programa POMAGAJMO (sebi in drugim) – za odrasle,  izobražujemo odrasle v zaključenih skupinah, društvih, organizacijah, vaških in krajevnih skupnostih, podjetjih…

NAMEN PROGRAMA JE, udeležence za “domačo uporabo” učiti in jih spodbujati k  samozaščitnemu in preventivnemu vedenju doma, v   naravi, na delovnem mestu, med prijatelji…, na področju cestno-prometne, požarne in splošne varnosti, če pa že pride do nezgode, nenadne obolelosti ali druge krizne situacije, da znajo pravilno reagirati; učiti udeležence pravilne uporabe gasilnih aparatov, aed…in drugih pripomočkov za pomoč; učiti  improvizacije pri pomoči sebi in drugim;  spregovoriti o poplavi, potresu, požaru…;  poudariti pomen dobrih medsebojnih odnosov, pomen pomoči sočloveku…. – skratka: namen programa je spregovoriti o marsičem za varnejše, lepše in prijetnejše življenje.

Read More

Read More
x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024