REGIJSKO SVETOVALNO SREDIŠČE

Strokovna sodelavca Društva Vita Pivka, Lili Primc in Duško Gojić, sta se na Ljudski univerzi Postojna udeležila predstavitve koncepta delovanja svetovalnih središč za izobraževanje odraslih (ISIO), s poudarkom na Svetovalnem središču Postojna, ki predstavlja eno izmed 14-ih slovenskih regionalnih svetovalnih središč. Srečanja se je udeležilo 18 predstavnikov iz 15 organizacij s področja izobraževanja, svetovanja in medgeneracijskega sodelovanja Primorsko – notranjske regije.
Udeleženci posveta so bili mnenja, da Svetovalno središče Postojna in njegove storitve še niso dovolj prepoznane in izkoriščene, zato bo potrebno več truda nameniti njegovi predstavitvi ciljnim skupinam. Ponudba regijskih organizacij za formalno in neformalno izobraževanje je raznolika, vseživljenjsko učenje pa je pomemben dejavnik kvalitetnejšega življenja, zato bo promocija gotovo spodbudila vključevanje odraslih v različne izobraževalne programe.
Udeleženci so si bili po izmenjavi mnenj in predlogov edini tudi v tem, da lahko le s povezovanjem in sodelovanjem dosežemo maksimalne učinke in uresničujemo zadane cilje v korist uporabnikov.

objava na spletni strani Občine Pivka

Read More
x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024