VABILO NA BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE

 

VABILO NA BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE

V sodelovanju z Zavodom Znanje, Ljudska univerza Postojna pričenjamo v torek, 6. februarja ob 16.30 uri z brezplačnim izobraževanjem z naslovom V ZNANJU JE MOČ.

Izobraževanje bo potekalo februarja in marca 2018. Udeleženci ob zaključku prejmejo potrdilo s popisom pridobljenih kompetenc.

Program je namenjen prepoznavanju in obvladovanju stresa, izboljšanju medosebnih odnosov in komunikacije, ravnanju v kriznih situacijah, pomenu vseživljenjskega učenja, postavljanju ciljev, prehrani v današnjem času ter osvežitvi laične prve pomoči.

Prednost pri prijavi imajo zaposlene osebe starejše od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo.

Informacije in prijave na LU Postojna, tel. 05 721 12 80 (helena.bizjak@zavod-znanje.si)   ali Društvo Vita Pivka, tel. 041 675 521 (lili.drustvo.vita@gmail.com)

Prijave sprejemamo do petka, 2.2.2018.

 

Projekt Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vabilo VZM

Read More

Izobraževalni program V ZNANJU JE MOČ

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 v sodelovanju z Zavodom znanje Postojna, na  Ljudski univerzi Postojna v maju zaključujemo prvo  50-urno brezplačno izobraževanje  z naslovom V ZNANJU JE MOČ, ki je namenjeno občanom Pivke in Postojne. Delavnice komunikacije, medsebojnih odnosov, reševanje kofliktov, prepoznavanje in obvladovanja stresa, postavljanje in uresničevanje ciljev, spoznavanje Listine EU o temeljnih pravicah, ravnanje v kriznih razmerah, prva pomoč za laike, skrb za lastno zdravje…, sodijo v sklop programov usposabljanja za osebnostni razvoj, kakovostno življenje in razvoj poklicne kariere. Med izvajalci in udeleženci spletamo podporno in socialno mrežo, ki se je pokazala kot izredno koristna tudi izven časa delavnic, na željo udeležencev pa bo aktivna  tudi po zaključku usposabljanja.

Omenjeno operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

objava na spletni strani Občine Pivka

objava na spletni strani Občine Postojna

Read More

V A B I L O ZA 2.2.2017

VABILO

V četrtek, 2.2.2017 ob 16.30 uri pričenjamo na Ljudski univerzi Postojna s 50-urnim BREZPLAČNIM izobraževanjem za odrasle. Prijavite se lahko na:  tina.bazjako@zavod-znanje.si tel. (05) 721 12 89  ali lili.drustvo.vita@gmail.com tel. 041 675 521. Več na spodnji povezavi in priloženem vabilu.
SRČNO VABLJENI!!!
Read More
x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024