ZZZS – 20. november 2013

V sklopu razpisa ZZZS “promocija zdravja na delovnem mestu” redno izvajamo delavnice v različnih organizacijah. V nekaterih izvedemo eno delavnico v enem dnevu, v drugih, kjer je več zaposlenih, pa dve v enem dnevu in/ali v večih terminih.Do zdaj smo izobraževali zaposlene v občinski upravi Kočevje in Sežana ter v OŠ Šmarje pri Kopru, OŠ Podgora Kuteževo in  tehnično osebje OŠ Miroslava Vilharja Postojna. Na podlagi evalvacijskih listov z zadovoljstvom ugotavljamo, da so udeleženci delavnic izredno zadovoljni z načinom podajanja znanja in uporabnostjo vsebine projekta. Delavnice so še posebej uspešne v manjših skupinah, kjer lahko vsi aktivno sodelujejo tako pri pogovoru o določeni temi kot tudi pri praktičnih vajah. Izvajalci delavnic opažamo, da se nekatere skupine raje bolj pogovarjajo o medsebojnih odnosih, komunikaciji, stresu, prehrani v današnjem času, pesticidih in podobno, drugi pa  raje sodelujejo pri prikazih ukrepanja v različnih kriznih situacijah.  Z zanimanjem prisluhnejo predstavitvi iHELP varnostne mreže in ICE številke. Med tistimi udeleženci, ki si želijo, in izvajalci pa se spleta tudi socialna in podporna mreža. Izvajalci smo še posebej hvaležni za vse pisne pohvale, ki jih prejemamo od udeležencev delavnic in zahvale, ki nam jih pošljejo, ko pridobljeno znanje koristno uporabijo v vsakdanjem življenju. S tem dobimo še dodatno potrditev, da  program POMAGAJMO (sebi in drugim) izpolnjuje  namen in uresničuje cilje zaradi katerih je bil pripravljen.

– objavljeno na spletni strani Občine Pivka

– objavljeno na spletni strani Občine Postojna

Projekt POMAGAJMO (sebi in drugim) –  OKREPIMO IN OHRANIMO ZDRAVJE je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

zzzs     img-23

Read More
x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024