Ekipe PSD – September 2013

Septembra smo pričeli z usposabljanjem prvih ekip POMAGAJMO (sebi in drugim) – ePSD in zdaj smo že na polovici poti do pridobitve izkaznice “član ekipe PSD”.

Usposabljanja potekajo kombinirano v klasični in e-obliki.

Splošna vsebina programa je:

preventivno in samozaščitno vedenje na področju požarne, cestno-prometne in splošne varnosti, če pa že pride do krizne situacije, da znajo ustrezno ukrepati. Npr.: v primeru nezgode, nenadne obolelosti, poškodbe, požara, potresa, poplave… Učenje improvizacije pri pomoči sebi in drugim ter vsestranska uporaba trikotnih rut. Program ima velik poudarek na socialnih veščinah, dobrih medsebojnih odnosih, reševanju konfliktov, pomenu sodelovanja, odnosu do narave in živali in zdravem življenjskem slogu. Tekom delavnic pa spregovorimo še o marsičem za kvalitetnejše in varnejše življenje. Naše izobraževanje je primerno za vse: od tistih, ki imajo le osnovnošolsko izobrazbo do visoko izobraženih. Namen izobraževanja je, da znajo člani ekipe PSD v svojem okolju ravnati do prihoda reševalnih in drugih služb (gasilcev, policije, zdravnika, NMP, CSD…) , da so povezovalni člen med krajani in različnimi organi za pomoč.

Zakaj smo program prilagodili tudi za vaške/ krajevne skupnosti in druge skupine?
Ugotovili smo, da je večina aktivnosti naravnana storilnostno oziroma tekmovalno, npr. športna tekmovanja, preverjanje znanja prve pomoči, gasilska in druga tekmovanja…, premalo pa je uporabnih znanj za ukrepanje v realni situaciji, premalo je poudarka na tovariškem odnosu, nenasilni komunikaciji, sprejemanju drugačnih in drugačnosti, strpnosti, sodelovanju in pomoči drug drugemu…
Vsak kraj potrebuje vsaj nekaj oseb, ki znajo ustrezno ukrepati

a) v krizni situaciji, saj reševalne službe, če niso ravno v samem kraju, velikokrat ne morejo priti na kraj dogodka pravočasno. Npr.: pri zastoju srca je potrebno pričeti z oživljanjem v prvih štirih minutah; ustaviti krvavitev; ukrepati pri zadušitvi; znati improvizirati pri pomoči sebi in drugim, uporabljati različne pripomočke za pomoč….; potrebno je vedeti kako npr. ravnati v primeru začetnih požarov, da je škoda čim manjša; ravnanje v primeru različnih nesreč ali naravnih katastrof…

b) pomembno pa je tudi, da znajo delovati povezovalno in strpno, da znajo prisluhniti sočloveku. Npr.: ravnanje z bolno ali umirajočo osebo; v primeru smrti je pomembno ustrezno ravnanje s svojci; spodbujati k medsosedski pomoči; če se v kraju zazna določen problem, da vedo koga poklicati za pomoč in posredovanje (ne zapirajmo oči pred problemi)
Inovativnost programa POMAGAJMO (sebi in drugim):

·         širok spekter znanj “za življenje” na enem mestu

·         izobraževanje poteka v obliki delavnic, ki jih vodita dva mentorja, ki se med seboj dopolnjujeta in tako lahko optimalno poskrbita za udeležence (jih vključita v delo);

·         del izobraževanja poteka v e-obliki (e-mentorstvo)

·         teorija in praksa se prepletata;

·         podajanje znanja poteka na preprost način razumljiv vsakomur

·         udeležencem sta mentorja po potrebi na voljo preko telefona, meila ali osebno tudi izven časa delavnice

·         vzpostavljena socialna in podporna mreža med udeleženci in izvajalci

Po uspešnem zaključku izobraževanja prejme tečajnik potrdilo in izkaznico »član ekipe PSD«

NADGRADNJA USPOSABLJANJA:

1x letno bomo organizirali srečanje ekip POMAGAJMO (sebi in drugim) – ePSD. Vsakič v drugem kraju. Udeleženci si bodo izmenjali izkušnje ter obnovili in dopolnili znanje. Kraj, ki bo srečanje gostil, bo pripravil predstavitev svojega kraja. Ekipe PSD bodo sodelovale pri reševanju praktičnih primerov (oblika teambuildinga) na katerega bo vabljena širša javnost.

Srečanja bodo temeljila na sodelovanju in povezovanju, nikakor pa ne na tekmovalnosti.

Comments are closed.

x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024