OD OKTOBRA 2011 DALJE DELAVNICE TUDI ZA ODRASLE

ZARADI POVPRAŠEVANJA IN IZREDNEGA POMENA PROJEKTA ZA BOLJŠE IN VARNEJŠE ŽIVLJENJE, BOMO Z OKTOBROM 2011 PRIČELI Z DELAVNICAMI TUDI ZA OSTALE CILJNE SKUPINE: DIJAKE, ŠTUDENTE, ZAPOSLENE, BREZPOSELNE, UPOKOJENCE IN OSTALE.

TEME IN CILJI DELAVNIC: Udeležence učiti in jih spodbujati k  samozaščitnemu in preventivnemu vedenju doma, v   naravi,  med prijatelji, v šoli, na delovnem mestu, v družbi…, na področju cestno-prometne, požarne in splošne varnosti, če pa že pride do nezgode, nenadne obolelosti ali druge krizne situacije, da znajo pravilno reagirati. Učiti udeležence: pravilne uporabe gasilnih aparatov, aed in drugih pripomočkov za pomoč; improvizacije pri pomoči sebi in drugim. Spregovorili bomo o ekologiji, pomenu dobrih medsebojnih odnosov, pomenu pomoči sočloveku  in pomenu zdravega življenjskega sloga, o  varnosti v naravi, potresu, poplavi, požaru… in še o mnogočem  za lepše, varnejše in prijetnejše življenje.

NAČIN DELA: Srečanja  izvajamo v obliki delavnic kar pomeni, da udeleženci delavnic lahko ves čas aktivno sodelujejo, saj se da na takšen način pridobiti in izmenjati največ znanja in izkušenj. Teme podajamo na preprost in enostaven način, ki je razumljiv vsakomur.

UTEMELJITEV PROJEKTA: Skozi svoje dolgoletno delo  smo ugotovili, da je veliko ljudi, različnih starostnih skupin, različne stopnje in vrste izobrazbe, različnega socialnega položaja…., premalo seznanjenih s preventivnim in samozaščitnim vedenjem oziroma usposobljenih za pomoč sebi in najbližjim v primeru krizne situacije. Vsi, ki imajo vozniške izpite, so se osnov prve pomoči učili v sklopu avto šole, vendar tega znanja večina ne obnavlja in zato ne zna ustrezno ukrepati kadar je to potrebno. Žal se (pre)večkrat srečujemo s primeri, ko bi ljudje radi pomagali, pa ne znajo in z nepravilno pomočjo naredijo več škode kot koristi. Pri tem poudarjamo, da za pomoč  ni pomembna formalna izobrazba, pač pa srčnost in znanje s področja cestno-prometne, požarne in splošne varnosti v povezavi s prvo pomočjo – pomočjo sebi in drugim ter primernimi medsebojnimi odnosi.

DELAVNICE BODO POTEKALE V SKLOPIH A, B, C …, IZVAJALI PA JIH BOMO:

–          v Pivki v OŠ Pivka in v prostorih društva Vita

–          v Košani v OŠ Košana

–          v Postojni v Mladinskem centru Postojna

–         na Rakeku v OŠ Rakek

–        v Šmarjah pri Kopru v OŠ Šmarje pri Kopru

–          za zaključene skupine kraj in teme po dogovoru (najmanj 10 udeležencev)

TRAJANJE DELAVNIC: vsak sklop obsega 10 šolskih ur

CENA ZA VSAK SKLOP:

–          za dijake, študente, brezposelne in upokojence: Pivka, Postojna, Košana: 20 eur, Rakek: 28 eur, Šmarje pri Kopru: 35 eur

–          za ostale: Pivka, Postojna, Košana: 25 eur, Rakek: 33 eur, Šmarje pri Kopru: 40 eur

–          za delavnice izven navedenih krajev je cena prilagojena potnim stroškom in najemnini prostora

 

Udeleženci se lahko odločijo le za en sklop, lahko pa se po prvem sklopu odločijo za nadaljevanje.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: 041 675 521, 041 337 727

mail: drustvo.vita.pivka@gmail.com,

e-prijavnica na: www.drustvo-vita-pivka.com/?page_id=704


Comments are closed.

x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024