MVA – Oktober 2013

DELAVNICA O SEBI IN MEDSEBOJNIH ODNOSIH

Eno od oktobrskih delavnic smo posvetili medsebojnim odnosom. Ob slikah smo se pogovarjali o sebi. Potem smo se razdelili v pare in vsak par je izvlekel en list z aktualnim življenjskim primerom. V miru smo razmislili o njemu, potem pa je vsak par predstavil svojega in podal  mnenje. Drugi smo lahko komentirali. Ob tem smo se naučili kaj pomeni pogovor: ko eden govori, ga drugi pozorno poslušamo, ko podajamo svoje mnenje mi, nas poslušajo ostali. Predstavitev in odzive nanjo smo časovno omejili in se tako učili povedati bistvo na kratek, jedrnat in razumljiv način. Tako smo spregovorili o nočnih zabavah, sprejemanju drugačnosti, prijateljstvu, reševanu konfliktov. Udeleženci smo si edini, da ni pomembno katerega spola smo, katere vere, narodnosti, socialnega položaja ali drugih posebnosti. Pomembno je, da si Človek, človek z veliko začetnico. Bilo je zanimivo in v glavnem veselo, le ko smo spregovorili o hudi bolezni in umiranju, smo se kar malo zamislili nad življenjem. Ja, tudi smrt, tako kot rojstvo,  je del življenja…

Ob zaključku triurne delavnice smo malo za šalo malo za res poigrali z vprašanji: s katero živaljo bi se poistovetil, kateri sadež mi je najljubši, kaj me osrečuje in s čim jaz osrečujem druge. Ob tem smo se nasmejali in še bolj spoznali. Komaj čakam naslednje srečanje.

Nina

Logotip_MOVIT    logotip_programa_MvA

Comments are closed.

x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024