POMAGAJMO (sebi in drugim) – PSD

PROGRAM POMAGAJMO (sebi in drugim) – PSD – osnovne informacije

Izobraževalno/informativni program POMAGAJMO (sebi in drugim) – PSD je najpomembnejša dejavnost društva Vita Pivka. Pripravili smo ga leta 2009 in od takrat deluje neprekinjeno. Iz njega izpeljujemo različne projekte namenjene vsem starostnim skupinam, saj vsebino vedno prilagodimo skupini s katero delamo, pa naj bodo to otroci, mladi, odrasli, starejši ali ranljive skupine kot so brezposelni, osebe s težavami v duševnem zdravju, invalidi ali večgeneracijske skupine. 

S programom PSD pripomoremo k lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanju socialnega položaja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, krepitvi zdravja, reševanju ogroženih ljudi in življenj – prebivalce izobražujemo, ozaveščamo in informiramo o tem, kako si lahko pomagajo, kako lahko preprečijo marsikatero težavo ali jo vsaj olajšajo, kako lahko z lastnim angažiranjem pripomorejo h kvalitetnejšemu in varnejšemu življenju – poleg čustvene in socialne inteligence je v našem programu velik poudarek tudi na ekološki, medijski, zdravstveni ter preventivni in samozaščitni inteligenci.

1. V sklopu programa POMAGAJMO (sebi in drugim) – PSD nudimo konkretno pomoč in  informiranje v zvezi s tem na koga se lahko posamezniki/skupina/družina obrne(jo) v različnih kriznih oziroma življenjskih situacijah (CSD, Šent, RK, Karitas, NMP, zdravnik, policija, gasilci, brezplačna pravna pomoč, odvetnik…). Nudimo tudi pomoč pri organiziranju socialne mreže posameznikom.

2. Teme izobraževalnega dela programa POMAGAJMO (sebi in drugim) – PSD oziroma vsebina programa so vse zelo življenjske in pisane na kožo posamezne skupine. In kar je najpomembnejše: že takoj po posamezni delavnici so uporabne v praksi, zato smo zelo veseli, ker nam udeleženci vestno poročajo o tem kako so znanje uporabili in ga uporabljajo v vsakdanjem življenju.

Med inštruktorji, mentorji in udeleženci  se spleta  socialna in podporna mreža, ki ostaja aktivna tudi po poteku posamezne delavnice, projekta ali izobraževalnega sklopa, kar je dodana vrednost programa POMAGAJMO (sebi in drugim).

Vsebina delavnic:
Pri vseh naših delavnicah dajemo velik poudarek socialnim in komunikacijskim veščinam:
– medsebojni odnosi; komunikacija; pomen 2P2Z v ljubezni; starost in staranje; bolezen, umiranje in smrt; sodelovanje in ne tekmovalnost; reševanju sporov; solidarnost; sprejemanje drugačnosti in različnosti; pomen vseživljenjskega učenja; aktivno državljanstvo; prostovoljstvo; sprejemanje in vrednotenje informacij; organiziranja časa in postavljanje ter uresničevanje osebnih, družinskih in/ali poslovnih ciljev; organiziranje osebnega/družinskega/poslovnega proračuna… – socialna, čustvena in medijska inteligenca;
– informiranje v zvezi s tem kje se lahko dobi pomoč za konkretno težavo
– pomoč pri organiziranju socialne mreže posameznika
Socialne in komunikacijske veščine se prepletajo z ostalimi temami, ki so:
– preventivno in samozaščitno vedenje na področju splošne, cestno-prometne in požarne varnosti; ravnanje v primeru požara, potresa, poplave, nevihte, udara strele; nesreče; evakuacija;
– udeležence učimo improvizacija pri »pomoči sebi in drugim« v različnih kriznih situacijah, vse pa izhaja iz realnih situacij in ne le iz priprav za različna tekmovanja. Tako se naučijo ravnati v primeru nesreče, nenadne obolelosti, srčnega zastoja, možganske kapi, zadušitve, krvavitve, opekline, epilepsija, poškodbe…., vsestranske uporabe trikotnih rut; spoznajo iHELP varnostno mrežo, ICE številko;
– spoznajo kaj je psihosocialna pomoč;
– prehrana v današnjem času; zdrav življenjski slog; prepoznavanje in obvladovanje stresa (upravljanje s stresom); sproščanje; vaje za boljše počutje; rekreacija
– odnos do narave in živali, recikliranje/ekološko osveščanje – ekološka inteligenca;
– vzpostavljanje socialne in podporne mreže med udeleženci in mentorji

Delavnice vodita najmanj dva mentorja, ki sta udeležencem po potrebi na razpolago tudi izven časa delavnice preko meila, telefona ali osebno.

3. Preko programa POMAGAJMO (sebi in drugim) smo člani Slovenske filantropije, ki nam je podelila naziv mladim prijazna organizacija in naš program uvrstila v katalog prostovoljnih aktivnosti za dijake in učence.

4. Smo tudi v mreži ISIO, ki pod okriljem Svetovalnega središča Postojna na območju Primorsko-notranjske regije izvaja dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih.

5. Pridružili smo se UNICEFOVIM varnim točkam, čeprav preko programa POMAGAJMO (sebi in drugim) že od leta 2009 predstavljamo tako otrokom in mladim kot tudi ostalim »varno, informacijsko in izobraževalno središče«.

6. Smo koordinatorji mednarodno priznane in večkrat nagrajene iHELP varnostne mreže za območje Primorsko-notranjske in Obalno kraške regije. iHELP je mreža, ki preko aplikacije, ki si jo lahko vsak brezplačno naloži na svoj telefon, združuje družino, prijatelje in reševalce za hitrejše nudenje prve pomoči, predvsem pri srčnem zastoju. iHELP varnostna mreža je namenjena vsem: lahko si namreč le uporabnik, lahko pa pristopiš tudi kot prostovoljec/reševalec, ki ima znanje za nudenje pomoči. Za tiste, ki tega znanja nimajo ali ga morajo obnoviti, izvajamo izobraževanja.

7. Reference oz. s kom vse smo do sedaj sodelovali ter pisma podpore (nekatere reference in pisma podpore so tudi na naši spletni strani http://www.drustvo-vita-pivka.com/category/pnor :
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Zdravstvena šola Postojna, Zavod za zaposlovanje Postojna, Klub vodnikov reševalnih psov Postojna, OŠ Divača, OŠ Hrpelje Kozina, OŠ Pivka, POŠ Zagorje, POŠ Šmihel, OŠ Košana, OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Trg zbora odposlancev Kočevje, OŠ M. Vilharja Postojna, OŠ Šmarje pri Kopru, Občina Sežana, Občina Kočevje, Občina Vrhnika, Vojašnica Pivka, Vojašnica Postojna, PU Koper, Park vojaške zgodovine Pivka, Mercator center Postojna, Zavarovalnica Adriatic PE Postojna, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Komunalno podjetje Vrhnika, ORO d.o.o., Društvo starodobnikov Balila Divača, Društvo starodobnikov Martin Krpan, Turistično društvo Pivka, Društvo civilnih invalidov vojne Nova Gorica, PGD Palčje, VS Palčje in Juršče, PGD Studeno, VS Studeno in Bukovje, PGD Žiri, PGD Skaručna, iHELP, Šent Postojna, DrogArt Ljubljana, Zavod Znanje Postojna, Ljudska univerza Postojna, Nacionalni inštitut za javno zdravje – enota Koper, Gasilska zveza Slovenije, gasilska regija Ljubljana III, Gasilska zveza Kamnik, Gasilska zveza Šaleške doline, Gasilska zveza Ljubljana… Podpirata nas tudi bivši predsednik države dr. Danilo Türk  in prof. Dušica Kunaverjeva…

8. Avtorica programa PSD in VS:   Lili Primc: INŠTRUKTORICA IN SVETOVALKA “ZA ŽIVLJENJE” po programu PSD in VS spec. za izobr. in mentoriranje starejših, spec. za izobr. mentorjev za izobr. starejših, org. soc., novinarka, z opravljenim profesionalnim usposabljanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja v vzgoji in izobraževanju, usposobljena za medgeneracijsko sodelovanje in komunikacijo, mentorica mladih, mentorica odraslih, usposobljena za pomoč otrokom in mladim v stiski, gasilska častnica – operativna gasilka, bolničarka-reševalka, inštruktorica in predavateljica, pom. poveljnika za prvo pomoč, z opravljenim usposabljanjem o psihosocialni pomoči – vodenje in organizacija pomoči ter usposobljena za nudenje psihološke pomoči s temeljnim, nadaljevalnim in dopolnilnim programom usposabljanja za ravnanje ob stresu/prepoznavanje in obvladovanje stresa, zaupnica v sistemu zaščite in reševanja, z opravljenim usposabljanjem o ravnanju v primeru poplav, koordinatorka iHELP varnostne mreže, vodja UNICEF varne točke pri DVP, (so)avtorica in vodja programa POMAGAJMO (sebi in drugim) – za omenjeni program prejela plaketo Državnega sveta RS (2013) in državno odlikovanje Gasilske zveze Slovenije (2011 in 2018), več pohval in zahval; raziskovalka in poznavalka zdravega življenjskega sloga; predavateljica čustvene, socialne, medijske in ekološke inteligence ter učiteljica/mentorica preventivnega in samozaščitnega vedenja z ukrepi ob kriznih situacijah, učiteljica sonas masaže in maserka, reiki mojstrica in učiteljica ter  sonas velika mojstrica, raziskovalka alternativno-komplementarnih metod za kvalitetnejše življenje, inštruktorica, mentorica in svetovalka za kvalitetnejše življenje

Soavtor Duško Gojič:  gasilski častnik, operativni gasilec, poveljnik gasilskega društva, z opravljenim specialističnim študijem za izobraževanje in mentoriranje starejših in spec. za izobr. mentorjev za izobr. starejših, z opravljenim profesionalnim usposabljanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja v vzgoji in izobraževanju, usposobljen za medgeneracijsko sodelovanje in komunikacijo, mentor po programu POMAGAJMO (sebi in drugim), mentor mladih, mentor odraslih, usposobljen za pomoč otrokom in mladim v stiski, bolničar-reševalec, tehnični reševalec, inštruktor, z opravljenim usposabljanjem o psihosocialni pomoči – vodenje in organizacija pomoči ter temeljnega programa usposabljanja za ravnanje ob stresu (v kriznih situacijah), (so)avtor in operativni vodja programa POMAGAJMO (sebi in drugim) – za omenjeni program prejel državno odlikovanje Gasilske zveze Slovenije, več pohval in zahval; predavatelj socialne, čustvne in ekološke inteligence ter učitelj/mentor preventivnega in samozaščitnega vedenja z ukrepi ob kriznih situacijah, reiki in sonas mojster

Nina Petrovič: mentorica po programu PSD in VS, reiki in sonas  mojstrica* http://www.drustvo-vita-pivka.com/wp-content/uploads/2014/01/o-SONASu-delavnice-1.pdf , sonas maserka, sonas energijska in kristalo terapevtka, medij, svetovalka

 

——————————–

3.1.2014: Iz programa POMAGAJMO (sebi in drugim) – PSD za otroke, mlade, odrasle, starejše in ranljive skupine izpeljujemo posamezne izobraževalne projekte povezane s pomočjo sebi in sočloveku v različnih kriznih in življenjskih situacijah.

Izobraževanja izvajamo  v obliki delavnic in teambuildingov v šolah, društvih, organizacijah, gostujemo na različnih taborih, dopolnimo marsikatero turistično ponudbo… Kombinirano izvajamo delavnice tudi za mešane skupine/družine: otroci + odrasli/starejši

Vsebina: ob prijetnem druženju udeležence  učimo in  spodbujamo k  samozaščitnemu in preventivnemu vedenju doma, v   naravi, na delovnem mestu, v šoli, med prijatelji, na dopustu…, na področju cestno-prometne, požarne in splošne varnosti. Če pa že pride do nezgode, nenadne obolelosti, potresa, poplave, požara ali druge krizne situacije, da znajo pravilno reagirati in ravnati do prihoda reševalnih služb (oživljanje,  krvavitev, zadušitev, poškodbe, začetni požar, kako ravnamo, če smo udeleženi v nesreči…). Udeležence učimo improvizacije pri  pomoči sebi in drugim; spregovorimo o medsebojnih odnosih, komunikaciji, mobingu, zdravem življenjskem slogu, prehrani v današnjem času, rekreaciji, soočanju s stresom, sprejemanju drugačnosti, vseživljenjskem učenju, ekologiji,  naravi in še o marsičem za varnejše in lepše življenje.

Invalid Displayed Gallery

NOVO! NOVO! NOVO!

Izobraževanje po programu POMAGAJMO (sebi in drugim) – PSD smo posodobili in sicer tako, da poleg klasičnega izvajamo tudi kombinirano izobraževanje (del v klasični in del v  e-obliki).

DODATNA NOVOST IN POSEBNOST PRI IZOBRAŽEVANJU je »izobraževanje po meri uporabnika« kar pomeni, da si tisti, ki se želi izobraževati po programu PSD,  lahko izbere poljubno kombinacijo tem iz vsebine  programa  in število ur (od 20 do 100 ur). Izobraževanje je tako maksimalno prilagojeno posamezniku.  Po uspešno zaključenem izobraževanju udeleženec prejme potrdilo.

Enkratne delavnice še naprej potekajo v klasični obliki.

Za več informacij pišite na drusto.vita.pivka@gmail.com ali pokličite na telefon: 

(+386) 041 675 521

(+386) 041 337 727

Comments are closed.

x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024