program POMAGAJMO (sebi in drugim) ZA VSE GENERACIJE

Lili Primc in Duško Gojić sta v programu POMAGAJMO (sebi in drugim) povezala širok spekter znanj »na enem mestu«, ki so pomembna za uspešnejše ter kvalitetnejše življenje in delo.

Za omenjeni program sta avtorja prejela več pohval, zahval, državno odlikovanje Gasilske zveze Slovenije, plaketo Državnega Sveta Republike Slovenije.

V programu se v teoriji in praksi prepletajo naslednje teme:

– socialne in komunikacijske veščine; sprejemanje drugačnosti in različnosti; pomen sodelovanja; reševanje sporov; solidarnost; prepoznavanje in obvladovanje stresa, sproščanje; organiziranje časa; pomen vseživljenjskega učenja; aktivno državljanstvo; prostovoljstvo; – socialna, čustvena in medijska inteligenca;
– preventivno in samozaščitno vedenje na področju delovne, cestno-prometne, splošne in požarne varnosti; prva psihosocialna pomoč;
– ravnanje v primeru požara, potresa, nevihte, udara strele, poplave; evakuacija;
– improvizacija pri »pomoči sebi in drugim« v različnih kriznih situacijah: nesreča, nenadna obolelost, srčni zastoj, zadušitve, krvavitve, opekline, oparine, ozebline, omrzline, poškodbe, dehidracija, anafilaktični šok, piki in ugrizi živali, ožig meduze…., vsestranska uporaba trikotnih rut v »pomoči sebi in drugim«; ravnanje s poškodovano ali obolelo osebo; bolezen; umiranje; smrt;
– prehrana v današnjem času; uporaba začimb in zelišč; pesticidi in gensko spremenjeni organizmi;
– vaje za boljše počutje;
– odnos do narave in živali/ekološko osveščanje – ekološka inteligenca;
– ICE oznaka in iHELP varnostna mreža……
Teme podajamo v obliki delavnic, kar pomeni, da lahko vsak udeleženec aktivno sodeluje. Mnogokrat pa se na delavnicah izražamo tudi v obliki spontanih animacij: likovne, dramske, plesne in glasbene.
Značilnost programa je, podajanje znanj na preprost in vsakomur razumljiv način.
Vsako delavnico vodita najmanj dva mentorja, ki se tako pri praktičnem delu lahko maksimalno posvetita udeležencem.

Programu pa daje poleg vsebine dodatno vrednost vzpostavljanje socialne in podporne mreže med udeleženci in mentorji.
Večji del programa poteka v obliki klasičnih delavnic, del pa v e-obliki.
Vse teme sta avtorja prilagodila različnim starostnim in izobrazbenim skupinam: otrokom, mladim, odraslim, starejšim in ranljivim skupinam.

 

 

Comments are closed.

x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024