USPEŠNO LETO 2014

USPEŠNO LETO 2014

V letu 2014 je društvo Vita Pivka z ekipo POMAGAJMO (sebi in drugim) uspešno nadaljevala začrtano pot. Delavnice za otroke, mlade, odrasle, starejše in ranljive skupine smo nadgradili z »e-druženji«, kar so vsi sprejeli z velikim veseljem, saj smo zdaj v stiku tako osebno kot tudi preko interneta.

Vse leto smo izobraževali zaposlene v okviru projekta OKREPIMO IN OHRANIMO ZDRAVJE, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Več kot zadovoljni smo z rezultati, saj je zaključna evalvacija pokazala, da so udeleženci delavnic z znanji pridobljenimi v okviru projekta že v času trajanja projekta rešili tri človeška življenja in eno živalsko. Po besedah udeležencev in delodajalcev pridobljena znanja uspešno uporabljajo tako zasebno kot pri delu. Naučili so se prepoznati stres pri sebi, ugotoviti kaj je tisto kar jim najbolj pomaga pri soočanju in premagovanju stresa, spoznali so ukrepe ob različnih kriznih situacijah, ob zastoju srca, zadušitvi, oskrbi poškodb in lajšanju bolezni. Udeleženci  poročajo o izboljšanju komunikacije in medsebojnih odnosov. Veliko navdušenja so požele teme  v zvezi s prehrano v današnjem času, zelišči in začimbami. Med sodelujočimi se je spletla  podporna in socialna mreža.  Delodajalci pa so ugotovili tudi zmanjšano število bolniških izostankov med udeleženci delavnic in predlagajo, da bi tovrstne delavnice izvajali tudi v bodoče.

K uspehu projekta je ekipi POMAGAJMO (sebi in drugim) čestital tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, česar smo izvajalci še posebej veseli.

Več kot uspešno smo zaključili tudi projekt  “Mladi v akciji” – POMAGAJMO (sebi in drugim) – V ZNANJU JE MOČ.

V letu 2015 bomo nadaljevali s projekti namenjenimi otrokom, mladim, odraslim, starejšim in ranljivim skupinam.

 

Comments are closed.

x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024