Z ROKO V ROKI

Društvo Vita Pivka je z veseljem sprejelo predlog sodelovanja z Društvom SPES iz Solčave in Inštitutom DAN iz Celja. Vse tri organizacije imajo veliko skupnih točk, saj se ukvarjajo z izobraževanjem in tudi s konkretno pomočjo.

Društvo Vita Pivka

Ustanovljeno je bilo leta 2006, od 2009 pa je prepoznavno predvsem po programu POMAGAJMO (sebi in drugim). Bistvo programa je v glavnem preventivno in samozaščitno vedenje na področju cestno-prometne, požarne in splošne varnosti, če pa že pride do krizne situacije, da znajo udeleženci izobraževanj pravilno ukrepati in improvizirati s priročnimi sredstvi za pomoč. Krizne situacije pa so, seveda, lahko različne, npr. poplava, potres, požar, različne nezgode, krvavitve, zadušitev, opekline, utopitev, možganska kap, srčni zastoj… Tekom delavnic spregovorijo tudi o tem kako ravnamo, če smo žrtev kaznivega dejanja, kaj je stres in kako se soočimo z njim, o prehrani v današnjem času, pesticidih, gensko spremenjenih organizmih, uporabi zelišč in začimb in še o marsičem, ob vsem tem pa je poudarek na dobrih medsebojnih odnosih, sodelovanju, spoštovanju narave in živali. Skratka: delavnice nudijo širok spekter znanj za življenje »na enem mestu«, kar je tudi inovativnost in odlika programa POMAGAJMO (sebi in drugim) iz katerega izpeljujejo mnoge izobraževalne projekte primerne za vse starostne in izobrazbene strukture: otroke, mlade, odrasle, starejše in ranljive skupine (brezposelne, invalide, osebe s težavami v duševnem zdravju, emigrante)… Še posebej pa so odmevne in toplo sprejete novejše delavnice »otrok prihaja« in »zaživiva skupaj« ter e-mentorstvo. S svojimi projekti uspešno kandidirajo na različnih razpisih, prejeli pa so tudi 3. nagrado za družbeno inovacijo in več priznanj ter odlikovanje. V svojih vrstah združujejo reševalce in specialiste različnih področij.

Društvo SPES Solčava

Ustanovljeno je bilo februarja 2008. V okviru društva se izvajajo strokovna izobraževanja za zaposlene v šolstvu, zdravstvu in sociali, medgeneracijske delavnice, šola za starše ter individualne, zakonske in družinske terapije.

Zaradi vsebin izvajanih projektov je Društvo SPES v letu 2011 iz MDDSZ pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu. Izvedeni projekti društva: Medgeneracijsko sožitje za lepši jutri 2009, Domači kraj 2010, Odnos 2009-2010, Tu sem zate 2008-2011, Upanje 2011, Za varni jutri 2011. Ostale aktivnosti društva: organizacija in izvedba štirih dvodnevnih simpozijev za zaposlene v zdravstvu z mednarodno udeležbo ter številnih seminarjev in delavnic za zaposlene v zdravstvu, šolstvu in sociali.

Inštitut DAN Celje

Ustanovljen je bil za potrebe prebivalstva po manjkajočih zdravstvenih in socialnih programih. Člani društva so zdravstveni delavci, pedagogi, psihoterapevti in socialni delavci. V okviru projektov izvajajo šolo za starše, predavanja na temo partnerskih odnosov, rakavih bolezni, odvisnosti, zasvojenosti, nasilja in drugih zlorab. Izvajajo delavnice na temo samopodobe, individualno in družinsko terapijo ter razna preventivna predavanja (npr. kronične bolezni). Ker gre za programe, ki niso pokriti s strani države, aktivno sodelujemo z organizacijami iz drugih držav EU.

Predstavniki vseh treh organizacij, Lili Primc in Duško Gojić iz društva Vita Pivka ter Renata Roban in Lea Vodišek iz društva Spes in inštituta Dan,  so ugotovili, da so vsak zase sicer uspešni kar kažejo tudi odlični rezultati, številne pohvale in priznanja, manjkajo pa ustrezna povezovanja. Srečanje sta Primčeva in Robanova zaključili z besedami:

“Žal  ugotavljamo, da nekatere velike, stare  in okostenele organizacije vidijo v mnogih malih nevladnih organizacijah le konkurenco. Zato je prav, da se male NVO združujemo in tako uspešno sodelujemo v skupno korist. Le “z roko v roki” lahko še bolj učinkovito pomagamo drug drugemu ter izobražujemo in svoje znanje širimo med ljudi. Tudi na tak način dodajamo  nove kamenčke v mozaik boljših medsebojnih odnosov.”

 

N.P.

Comments are closed.

x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024