POMOČ PRI UČENJU (PPU)

V šolskem letu 2012/2013 smo v okviru programa POMAGAJMO (sebi in drugim) pričeli z brezplačno “pomočjo pri učenju” – PPU učencem iz socialno šibkejših družin. Letos s tem nadaljujemo. PPU v dogovoru s starši nudimo v prostorih društva Vita Pivka ali na domu. Poleg PPU izvajamo tudi inštrukcije za osnovnošolce.

POMOČ PRI UČENJU JE RAZDELJENA NA 3 DELE:

1.  Pomoč pri domačih nalogah

2.  Razlaga snovi

3.  Ponovitev snovi

PPU vodi Nina Petrovič, ki je pred tem pet let nudila učno pomoč preko Karitas. Nina je tudi usposobljena mentorica POMAGAJMO (sebi in drugim) ter članica ekipe PSD.

Informacije na nina.drustvo.vita@gmail.com ali na  tel.: 040/744- 468.

Comments are closed.